Zakończono Program dofinansowania wymiany źródeł ciepła

Gmina Sobótka w dniu 08.02.2018 roku złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosek o przyznanie dofinansowania na zadania inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła”, obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

W dniu 20 lipca 2018 r. Gmina Sobótka reprezentowana przez Burmistrza Stanisława Dobrowolskiego zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę, w której Fundusz w oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu, udzielił naszej gminie pożyczki w kwocie 420 505,56 zł.

Całkowity koszt wszystkich inwestycji zrealizowanych przez uczestników programu wyniósł 908 087,06 zł, w tym koszty kwalifikowane  817 056,51 zł.

Zlikwidowano przestarzałych 49 pieców węglowych, 2 kuchenki węglowe oraz 7 kominków. W zamian z to zainstalowano nowe, ekologiczne źródła ciepła: kotły olejowe – 3 sztuki, kotły gazowe – 30 sztuk, 2 pompy ciepła, 1 piec elektryczny, 18 kotłów na paliwa stałopalne
5 klasy w tym 4 na pellety oraz 14 kotłów na ekogroszek.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w następującej ilości

Pył PM 10 –          1,996          tony/rok,
Pył PM 2,5 –         1,862          tony/rok,
Benzo(a)piren –      1,68          kg/rok,

CO2 –                 59,328          ton/rok,

NOx –                  0,387          tony/rok,
SO2 –                   4,095          tony/rok.

Beneficjentami końcowymi programu, są mieszkańcy Miasta i Gminy Sobótka, który w terminie od 16 do 29 września 2017 roku złożyli wnioski o udzielenie dotacji oraz zlikwidowali wszystkie dotychczasowe źródła ciepła zasilane paliwami stałymi lub biomasą wymieniając je na nowoczesne, przyjazne dla środowiska źródła ciepła.

Po zatwierdzeniu rozliczenia kosztów zadania przez WFOŚiGW we Wrocławiu została im przyznana dotacja w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalny poziom dofinansowania wynosił: 7 000 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym, 10 000 zł dla domu jednorodzinnego .

Programem zostały objęte 54 nieruchomości, właścicielom których została wypłacona dotacja w łącznej kwocie 408 528,20 zł.

źródło: UMiG Sobótka

(https://www.sobotka.pl/zakonczono-program-dofinansowania-wymiany-zrodel-ciepla/)

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *