Zawiadomienie o 11 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 11 września 2015r.

Sobótka, 04.09.2015r.

        BR.0002.11.2015

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.  poz. 594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

11 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 11 września 2015r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 16 lipca 2015r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 czerwca do 7 sierpnia 2015r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2015-2020.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na rok 2015.
 6. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Sobótka do kategorii dróg gminnych.
 7. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Będkowice do kategorii dróg gminnych.
 8. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Garncarsko do kategorii dróg gminnych.
 9. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Kryształowice do kategorii dróg gminnych.
 10. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Księginice Małe i Przemiłów do kategorii dróg gminnych.
 11. Uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sobótka na lata 2015-2025.
 13. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                   

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *