Zawiadomienie o 12 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 2 października 2015r.

Sobótka, 25.09.2015r.

        BR.0002.12.2015

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.  poz. 594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

12 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 2 października 2015r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 11 września 2015r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 10 sierpnia do 11 września 2015r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2015-2020.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2015 rok.
 6. Uchwała w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowiczki dz. nr 927).
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice dz. nr 247/9, 247/13).
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice dz. nr 524).
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki dz. nr 402/14, 402/11, 402/13, 402/10).
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Siedlakowice.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka.
 13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu placów zabaw w Gminie Sobótka.
 15. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                   

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *