Zawiadomienie o 13 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 października 2015r.

Sobótka, 21.10.2015r.

       BR.0002.13.2015

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515)

z w o ł u j ę

 

13 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 października 2015r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 2 października 2015r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 września do 16 października 2015r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2015 rok.
 5. Uchwała w sprawie wyboru ławników sądowych do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków na kadencję 2016-2019.
 6. Uchwała w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka”.
 8. Uchwała w sprawie wysokości i rodzajów opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych w Sobótce.
 9. Uchwała w sprawie wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
 10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.
 12. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.
 13. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 14. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 15. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 16. Wolne wnioski i komunikaty.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *