Zawiadomienie o 19 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 kwietnia 2016r.

Sobótka, 21.04.2016r.

        BR.0002.19.2016

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  poz. 446)

z w o ł u j ę

 

19 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 kwietnia 2016r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Interpelacje i zapytania.
 2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2016r.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 marca do 15 kwietnia 2016r.
 4. 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2016 rok.
 5. 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sobótka.
 6. 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka na rok 2016.
 7. 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka –
  ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego”.
 8. 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D polegająca na budowie chodników przy
  ul. Świdnickiej w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka na odcinkach:
  I – od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Rubinowej, II – od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Słowiańskiej”.
 9. 9. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce.
 10. 10. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                   

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *