Zawiadomienie o 3 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 grudnia 2014r.

Sobótka, 19.12.2014r.

        BR.0002.3.2014

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

3 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 grudnia 2014r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 1 grudnia 2014r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 9 grudnia 2014r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 20 października do 12 grudnia 2014r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2014r.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2015-2020.
 7. Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2015r.
 8. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na I półrocze 2015r.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce.
 11. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                      

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *