Zawiadomienie o 36 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 sierpnia 2013r.

Sobótka, 22.08.2013r.

        BR.0002.36.2013

 

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594)

z w o ł u j ę

 

36 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 sierpnia 2013r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 czerwca 2013r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 9 lipca 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 17 czerwca do 16 sierpnia 2013r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2013-2016.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp miasta Sobótka (zmiany ogólne).
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp części miasta Sobótka – dz. nr 2 AM 23 obręb Sobótka.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2013.
 11. Wolne wnioski i komunikaty.

                                                                            

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *