Zawiadomienie o 38 sesji Rady Miejskiej w Sobótce

Sobótka, 23.10.2013r.

        BR.0002.38.2013

 

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  i poz. 645)

z w o ł u j ę

38 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 października 2013r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Interpelacje i zapytania.
 2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 września 2013r.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 września do 11 października 2013r.
 4. 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.
 5. 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok.
 6. 6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. 7. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 8. 8. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
 9. 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
 10. 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu działki nr 407 w Strzegomianach.
 11. 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu części działki nr 84/1 AM 1 obręb Ślęża.
 12. 12. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                      

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.                                                                              

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *