Zawiadomienie o 40 sesji Rady Miejskiej w Sobótce

Sobótka, 20.12.2013r.

        BR.0002.40.2013

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

40 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 grudnia 2013r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Interpelacje i zapytania.
 2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 listopada 2013r.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 listopada do 13 grudnia 2013r.
 4. 4. Sprawozdania Przewodniczących z prac Komisji w 2013r.
 5. 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.
 6. 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok.
 7. 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020.
 8. 8. Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2014r.
 9. 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na I półrocze 2014r.
 10. 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Nasławice).
 11. 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Będkowice).
 12. 12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Strzegomiany).
 13. 13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Kunów).
 14. 14. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 15. 15. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce.
 16. 16. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla MiG Sobótka na 2014r.
 17. 17. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na rok 2014.
 18. 18. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp miasta Sobótka (zmiany ogólne).
 19. 19. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu części działki Nr 2 AM 23 obręb Sobótka.
 20. 20. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu działek nr 82/1 i 82/3-9 AM 16 obręb Sobótka.
 21. 21. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka w odniesieniu do terenu położonego w Sulistrowiczkach.
 22. 22. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla terenu obejmującego północno-wschodnią część wsi Strzegomiany.
 23. 23. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                      

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.     

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *