Zawiadomienie o 45 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 kwietnia 2014r.

Sobótka, 17.04.2014r.

        BR.0002.45.2014

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

 

z w o ł u j ę

 

45 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 kwietnia 2014r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

  1. 1. Interpelacje i zapytania.
  2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 marca 2014r.
  3. 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 9 kwietnia 2014r.
  4. 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 17 marca do 11 kwietnia 2014r.
  5. 5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
  6. 6. Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomicznie usamodzielnienie oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy.
  7. 7. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                      

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.                      

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *