Zawiadomienie o 7 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 24 kwietnia 2015r.

Sobótka, 16.04.2015r.

        BR.0002.7.2015

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

7 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 24 kwietnia 2015r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 marca 2015r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 marca do 10 kwietnia 2015r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka.
 6. Uchwała w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce.
 7. Uchwała w sprawie przekazania pisma Pana Stanisława N. zgodnie z właściwością.
 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Zarządu Osiedlowego Nr 2.
 9. Uchwala w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce.
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki dz. nr 148).
 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki dz. nr 606).
 12. Uchwała w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowice.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice.
 17. Uchwała w sprawie zmiany mpzp dla terenu części działki nr 2 AM 23 obręb Sobótka.
 18. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                      

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *