Zmiana terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 228) Urząd Miasta i Gminy w Sobótce informuje, iż termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ulegnie zmianie. Obecnie trwają pracę nad projektami nowych uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy.  Zmianie ulegną uchwały Rady Miejskiej w Sobótce Nr XXVIII/290/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013 r. poz.791) oraz uchwała Nr XXVIII/292/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013 r. poz. 854). Planowane zmiany polegać będą na wprowadzeniu zróżnicowania stawek dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenów miejskich i wiejskich gminy, wprowadzenia ograniczenia ilości osób zamieszkujących na nieruchomości do 4 osób (tzn. każda następna osoba po 4, która zamieszkuje na danej nieruchomości nie będzie brana pod uwagę do wyliczenia opłaty) oraz inna metoda wyliczania opłaty dla nieruchomości letniskowych (od m³ zużytej wody). Proponowane zmiany wpłyną również na wzór deklaracji składanej przez mieszkańców, tak więc termin jej składania ulegnie zmianie na 31 maja 2013 r. Projekty uchwał zostaną przedstawione Radzie Miejskiej do uchwalenia na najbliższej sesji w dniu 26 marca 2013 r.

Chcesz się dowiedzieć więcej o zmianach w gospodarce odpadami na terenie naszej gminy, zadzwoń pod nr 71 335 12 38 lub napisz e-mail: gospkomunalna@sobotka.pl.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *