Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Świątnikach – wyjaśnienie

Po likwidacji w 2000 r. Szkoły Podstawowej w Sulistrowicach, ówczesne władze  Gminy Sobótka, zaproponowały mieszkańcom tej miejscowości przyłączenie jej do Szkoły Podstawowej w Świątnikach. Jednak rodzice nie zgodzili się na te propozycję i dlatego Sulistrowice i Sulistrowiczki, przyłączone zostały do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1, zgodnie z żądaniem rodziców.

 

W ubiegłym roku szkolnym 2013/2014, grupa rodziców z Sulistrowic, Będkowic Strzegomian i Sobótki zwróciła się do Burmistrza MiG Sobótka o zapewnienie biletów miesięcznych  ich dzieciom uczęszczającym do poza obwodowej SP w Świątnikach.  W rozmowach telefonicznych z tymi rodzicami oraz w rozmowach prowadzonych przez kierownika Referatu Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka wyjaśniano, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gmina zapewnia przewozy uczniom uczęszczającym do szkół obwodowych. Dzięki otwartości naszego ówczesnego przewoźnika, wynegocjowaliśmy niższe stawki na bilety miesięczne dla  dzieci z ww. miejscowości. Ponieważ pismo rodziców nie było podpisane z imienia i nazwiska, odpowiedź Burmistrz przekazana została pocztą e-mail dyrektorowi SP w Świątnikach z prośbą o powiadomienie rodziców.

 

W bieżącym roku szkolnym – 2014/2015, temat powrócił i dotyczy grupy 18 dzieci z ww. miejscowości.  Rodzice złożyli dwa pisma w tej sprawie. Gmina wystąpiła do   Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego – który dofinansowuje przewoźników kwotą 49 % do wartości każdego wykupionego biletu miesięcznego uczniowskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Rodzice zostali powiadomieni o wystąpieniu Gminy  do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Sobótka

Stanisław Dobrowolski

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *