Interpelacja zapytanie w sprawie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce

Do naszej redakcji wpłynęła treść Interpelacji – zapytania, które mimo sprzeciwu naszych władz zostało odczytane  na Sesji Rady Miejskiej w Sobótce

 

Problem raptownej zmiany wychowawcy dzieci, które w roku szkolnym 2014/2015 podjęły naukę w klasie I c w szkole podstawowej nr 1 w Sobótce jest dość wyrosły. Z decyzją nie mogą pogodzić się przede wszystkim dzieci. Sytuacja o której wspominamy jest Panu, Panie Burmistrzu doskonale znana. Dnia 03.09.2014 roku przedstawiliśmy ją Panu osobiście na spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy. Spotkanie polegało jedynie na ustnej wymianie zdań, poglądów i argumentów. Pragniemy poinformować również, że nie zgadzamy się i nie zaakceptujemy decyzji Pani Dyrektor Aleksandry Majdeckiej- Budziłek podjętej dnia 01.09.2014r na Radzie Pedagogicznej, dotyczącej odsunięcia Pani Marleny Drab- Sztandery od pełnienia funkcji wychowawcy klasy I c w roku szkolnym 2014/2015. O wspomnianej zmianie nikt nas nie poinformował i nie dano nam żadnej szansy na to, byśmy mogli przygotować nasze pociechy na tą modyfikację. W chwili obecnej nasze dzieci są zagubione, płaczą, pytają dlaczego ? , rysują laurki i tęsknią za Panią Marleną. Pani Dyrektor utrzymuje, że podjęła taką decyzję dla dobra naszych dzieci. Jednak na rozmowie w dniu 01.09.2014 nie potrafiła nam zdefiniować pojęcia ,,dobro dziecka,,. Mimo wszystko poprosiliśmy obecną Panią Dyrektor o przemyślenie całej tej sytuacji. Umówiliśmy się na rozmowę dnia 02.09.2014r o godzinie 13:30. Pani Aleksandra Majdecka- Budziłek poinformowała nas o tym, żeby następnego dnia na rozmowę przyszła tylko jedna z zainteresowanych mam. Ponieważ cała ta sytuacja wydała nam się co najmniej dziwna, wbrew woli Pani Dyrektor na korytarzu pod biurem pojawiły się trzy kobiety. Mimo iż Pani Dyrektor wróciła do placówki na czas, to nie zamierzała przeprowadzać jakiejkolwiek rozmowy. Nie poinformowała też dlaczego. Pani sekretarka zaprowadziła więc interesantów do zastępcy Pani Dyrektor. Sprawa wydała się być oczywista. Na prośbę Pani Dyrektor przekazano nam, że zdanie nie zostało zmienione. Żadnych argumentów, żadnego wytłumaczenia i nawet najmniejszych szans na polubowne rozwiązanie problemu. Pani Marlena Drab- Sztandera jest wspaniałym pedagogiem, ciepłą i pogodną osobą. Ona nie tylko zna bardzo dobrze nasze dzieci, ale stała się w pewnym sensie ich przyjacielem. Dziś zastanawiamy się nad tym dlaczego tak naprawdę Pani Dyrektor zaburzyła prawidłowe funkcjonowanie naszych dzieci, dlaczego nie dała rodzicom nawet najmniejszej szansy na to, żebyśmy mogli z nimi rozmawiać, dlaczego nas zbagatelizowała i zignorowała nasze stanowisko w tej sprawie. Czy to aby na pewno zwykły upór???
Uczniowie tej klasy to również dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W tym roku szkolnym do grupy dołączyło dziecko z zaburzeniami. Dlaczego Pani Dyrektor nie wzięła pod uwagę tego, że Pani Marlena znając nasze dzieci i ich możliwości będzie potrafiła wprowadzić to dziecko do klasy? Wszystkie te pytania z całą pewnością zadamy Pani Dyrektor, ale tym razem w formie pisemnej. W chwili obecnej chcielibyśmy jednak, żeby Pan jako pracodawca Pani Dyrektor odpowiedział nam na poniżej zadane pytania ustnie oraz na piśmie, na pytania które nas nurtują.

1.Czy jest Pan w stanie przedłożyć nam pisemne oświadczenie w jak najszybszym terminie i zdeklarować swoją obecność na spotkaniu z rodzicami kl. I c wraz z obecną Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce w dniu 10.09.2014 o godzinie 17:00 oraz podanie dokładnego miejsca spotkania, ponieważ udzielona przez Pana informacja telefoniczna dotycząca tego zgromadzenia nie jest do końca klarowna?

2.Czy nie uważa Pan, że podejmowanie jakichkolwiek zmian dotyczących placówki o godz. 07:00 na Radzie Pedagogicznej przez obecną Panią Dyrektor w pierwszym dniu jej pracy jest niezwykle ryzykownym przedsięwzięciem i może nieść za sobą przykre konsekwencje?
a/ Czy w/g Pana taka postawa zasługuje na miano DOBRA DZUECKA i prawidłowego stosunku do rodziców dzieci?

3.Czym kierował się Pan przy wyborze kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce?
a/ Czy widział Pan opinie jakie wystawiły wcześniejsze placówki, w których pracowała p. Aleksandrą Majdeckią- Budziłek oraz nauczyciele współpracujący z wybraną przez Pana ?

4.Czy nie uważa Pan, że ogłoszenie konkursu na Dyrektora SP Nr 1 w Sobótce mogło zostać opublikowane w późniejszym czasie? Dlaczego pojawiło się w lutym 2014?
a/ Czy wiedział Pan o tym , że szanowani nauczyciele SP1 przygotowują się do konkursu, czy celowo utrudniono innym kandydatom wzięcie udziału w konkursie na dyr. SP1?

5.Czy nie uważa Pan, że zatrudniony przez Pana pracownik na stanowisku Dyrektora powinien kierować się przede wszystkim dobrem dziecka, zapewnić mu odpowiednie warunki do nauki?
a/ Czy dyr. , który montuje zamek od środka i zamyka się przed rodzicami działa dla dobra dziecka?

6.Czy Pana kompetencje, kwalifikacje zawodowe i zajmowane stanowisko są niewystarczające do tego, by nadzorować poczynania osoby zarządzającą placówką szkolną?
a/ Jaką dokumentacje Pan zgromadził na temat wybranego przez siebie dyrektora i jakimi opiniami kierował się Pan dokonując takiej decyzji?

7.W jakim terminie zapadła zgoda na dobudowanie dodatkowych klas w szkole?
a/Dlaczego nie zrobiono tej dobudowy za czasów p. Ewy Białobrzeskiej , która wielokrotnie zgłaszała taka potrzebę- zwiększenia ilości klas?

8. Czy nie uważa Pan, że rodzice powinni zostać poinformowani o zmianach dotyczących zmiany nauczyciela sprawującego opiekę nad ich dziećmi podczas ich pobytu w szkole?
Edukacja to szansa na rozwój gminy, to jej standardy, plany, kultura i wzajemna współpraca na poziomie RODZIC-DZIECKO – NAUCZYCIEL. Jak mamy budować prawidłową przyszłość z dyrektorem , który nie szanuje rodziców, nauczycieli i lekceważy dla nas najważniejszy czynnik jakim jest DOBRO DZIECKA.

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *