Na terenie Gminy Sobótka trwają wybory sołtysów i rad sołeckich

Zgodnie  z art.36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz.594 ze zm.) organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

Sołtys oraz rada sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania.

Tak wybierali mieszkańcy Okulic. Sołtys wsi Pan Andrzej Rakowski w trakcie głosowania do wyboru Sołtysa wsi Okulice.

Gratulujemy ponownego wyboru na kadencję 2015-2019.

Pełne wyniki wyborów w poszczególnych sołectwach podamy do wiadomości po ich zakończeniu tj. po 10 marca 2015 r.

 

wybory_soltysów

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *