Prace mające na celu poprawę gospodarki ściekowej

 

 

Gmina Sobótka kontynuuje prace związane z poprawą gospodarki ściekowej. W ubiegłym roku rozpoczęto remont sieci kanalizacyjnej w rejonie Rynku. Wykonawcą robót jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótce. Zadanie jest realizowane dwuetapowo. W ubiegłym roku wykonano prace za 695.025,50 zł, w tym roku zaplanowano kwotę 743.222,50 zł. Zostanie wykonany kolektor sanitarny o długości 3.067 mb i 510 mb przyłączy.

Trwają roboty budowlane rozpoczęte w ubiegłym roku przy ul. Armii Krajowej. Wykonawcą jest firma wyłoniona w przetargu – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MONTIBUD” Czesław Wójciak, Henryk Olszowy, Sylwester Łazarz z Legnicy. Wartość robót wynosi  698.760 zł. Prace zostaną zakończone w czerwcu b.r. Powstanie 1.278 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 160 mb kanalizacji tłocznej, 71 mb przyłączy i 1 przepompownia ścieków.

Na realizację obu inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku kanalizacji w Rynku- 436.200 zł, w tym 148.600 zł dotacji , na budowę kanalizacji na Armii Krajowej – 279.400 zł, z czego 139.700 zł dotacji.

 

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *