UMiG Sobótka przypomina o zakazie spalania odpadów w domowych piecach oraz o zapisach uchwały antysmogowej

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZYSTOSOWANY DO SPALANIA ŚMIECI.

Palenie odpadkami w domowym piecu jest nie tylko szkodliwe dla środowiska, ale dla ludzkiego zdrowia. Emitując toksyczne substancje do atmosfery naraża się na utratę zdrowia siebie samego, sąsiadów, i bliskich. Nie może być uzasadnieniem stwierdzenie, że „zawsze tak było i ludzie żyli”. Przeprowadzane badania, wskazują, na to, że poprzez spalanie odpadów, a także niskiej jakości paliw powoduje skrócenie życia oraz zapadalność na śmiertelne choroby u coraz większej ilości Polaków. Szczególnie narażone są dzieci oraz osoby starsze.

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.


Przypominamy również, że z dniem 1 lipca 2018 r. zaczęły obowiązywać regulacje wynikające z uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska. Wprowadza ona m.in. zakazy co do stosowanych rodzajów paliw najniższej jakości, tj. zakaz spalania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów, drobnoziarnistego węgla kamiennego oraz wilgotnego drewna. Pozostałe zapisy dotyczą instalacji grzewczych oraz m.in. terminów na wymianę pozaklasowych kotłów. Więcej informacji w materiałach informacyjnych.

Źródło materiałów informacyjnych :
(Instytut Rozwoju Terytorialnego, https://irt.wroc.pl/strona-227-materialy_informacyjne_o_uchwalach.html)

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ