Wizyta delegacji polskiej z Litwy

 

            W dniu 13 listopada 2013 r. Sobótka gościła 37-osobową delegację Polaków z Rejonu Solecznickiego na Litwie. Wizyta u nas była znaczącym fragmentem pobytu naszych rodaków na ziemi dolnośląskiej (12-17 listopada). Jej inicjatorem i pomysłodawcą było wrocławskie Stowarzyszenie „Odra-Niemen”. Współpraca stowarzyszenia ze Ślężańskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji pozwoliła zaś na zrealizowanie wizyty w Sobótce.    

Przyjazd polskiej grupy z Litwy jest elementem projektu pn.: „Polonijny III Sektor na Litwie –  Aktywizowanie polskich środowisk w Wilnie oraz rejonach Wileńskim, Solecznickim i Święciańskim do tworzenia i rozwoju organizacji pozarządowych”. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Naszymi gośćmi byli przedstawiciele Zarządu Rejonu, radni, dyrektorzy spółek samorządowych, wójtowie i burmistrzowie Rejonu Solecznickiego. 

Na Litwie nie ma samorządowego szczebla wojewódzkiego, najwyższym szczeblem samorządu jest Rejon, a Rejon Solecznicki słynie z tego, że na grupę 25 radnych, 22 reprezentuje Akcję Wyborczą Polaków na Litwie. Rejonem rządzą Polacy. Mer, Zdzisław Palewicz został wybrany w poprzednim roku na posła do parlamentu litewskiego, ale zrzekł się mandatu na korzyść innej osoby, pozostając kolejną kadencję gospodarzem Rejonu, będąc od lat Szefem Związku Polaków w Rejonie oraz członkiem władz krajowych Związku Polaków na Litwie. Rejon Solecznicki jest miejscem, gdzie najsilniej brzmi głos polski, mieszka tam ponad 80% Polaków, którzy dbają o polską tożsamość i kulturę, starając się także rozwijać region swojego zamieszkania.  

W Solecznikach bywał Adam Mickiewicz, w Jaszunach Juliusz Słowacki, mieszkali tam Śniadeccy i Balińscy, w powstaniu listopadowym w Puszczy Rudnickiej walczył Wincenty Pol, tereny te znał jak swoje Józef Mackiewicz, badania archeologiczne prowadzili – w różnych okresach – Władysław Syrokomla i Wandalin Szukiewicz, pod Turgielami w Andrzejowie mieszkał gen. Lucjan Żeligowski a w 1919 r. w okolicy działali słynni ostatni zagończycy, bracia Dąbrowscy.

W Taboryszkach wikariuszem był błogosławiony ks. Michał Sopoćko, duchowy przewodnik późniejszej świętej Faustyny. W Solecznikach przyszedł na świat mistrz olimpijski Władysław Kozakiewicz. W wileńskiej konspiracji, na obszarach dzisiejszego rejonu walczyli: Bernard Ładysz, Emil Karewicz, Ryszard Kiersnowski, Paweł Jasienica, Zbyszko Siemaszko, Tadeusz Konwicki i Jerzy Widejko "Jureczek"- najmłodszy partyzant Wileńszczyzny. Tu ukrywał się przed Niemcami Ludwik Sempoliński. Tu łowczym był Włodzimierz Korsak autor "Roku myśliwego".

Tu w 1944 r., po usunięciu administracji litewskiej, funkcjonowały Republika Turgielska i Republika Dziewieniska, czyli tereny całkowicie opanowane przez żołnierzy Armii Krajowej. Mieszkańcem wioski położonej na terenie dzisiejszego rejonu był profesor Witold Staniewicz, minister w rządzie II Rzeczypospolitej, a także ks. prałat Józef Obrembski. Mereczanka i jej dopływy to pierwowzór Issy Czesława Miłosza, który tu razem ze swoim ojcem polował. Późniejszego noblistę przyjmowano w jaszuńskim dworze kwaśnym mlekiem z kartoflami, a wszystko to pod nieobecność właścicieli – Sołtanów. Tematów do swoich reportaży poszukiwał Melchior Wańkowicz.

 

Pobyt w Sobótce rozpoczął się od wizyty w Gimnazjum Gminnym im. Piotra Włostowica. W sali kinowej, w obecności, m.in., Burmistrza Miasta i Gminy – Stanisława Dobrowolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej – Witolda Nazimka, Prezesa oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia „Odra-Niemen” – Ilony Gosiewskiej i Eugeniusza Gosiewskiego, Sekretarz Miasta i Gminy – Violetty Gaworczyk, Radnych Rady Miejskiej: Leokadii Andrzejewskiej, Danuty Nowak, Bernadety Staneckiej, Jacka Ostrowskiego, Mirosława Lecha, Kierownika Referatu Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy – Heleny Polanowskiej, inspektor Biura Promocji, Turystyki, Informacji Turystycznej, Współpracy z Zagranicą UMiGS – Elżbiety Pasławskiej, Dyrektora Gimnazjum – Mirosława Jarosza oraz Wicedyrektorów: Joanny Zywer i Ewy Łakomiec, Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 – Zbigniewa Kubiaka, po oficjalnym powitaniu i części artystycznej zaprezentowanej przez uczniów Gimnazjum pod kierownictwem pani Joanny Zywer, pani Elżbieta Pasławska zaprezentowała naszą gminę jako bardzo ważne historycznie, kulturowo i przyrodniczo miejsce na Dolnym Śląsku. Pani Helena Polanowska poinformowała gości o naszym systemie oświaty i szkolnictwie w gminie Sobótka. Następnie, poprzez prezentację gości, mieliśmy okazję zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Rejonu Solecznickiego. Po spotkaniu w sali kinowej goście mieli okazję zobaczyć halę sportową.

Po wizycie w Gimnazjum Gminnym, delegacja odwiedziła siedzibę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, która jest jedną z trzech agend Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce (obok działów: „Kultura”, „Sport i Rekreacja”). Dyrektor ŚOKSiR – Wiesław Drozdowski, który pełnił w tym dniu, wraz z Panią Heleną Polanowską, funkcję opiekuna grupy, poinformował o działaniach Ośrodka, a przygotowany przez kierownika Biblioteki – Michała Hajdukiewicza film pozwolił wszystkim zapoznać się z jej działaniami.

Następnie wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka. Tutaj Dyrektor Szkoły – Pani Ewa Białobrzeska, pokazała pomieszczenia Biblioteki Szkolnej, Sali Regionalnej oraz wystawę z okazji Święta Niepodległości, informując przy tym o działaniach i osiągnięciach szkoły.

Po opuszczeniu kompleksu szkolnego przy ul. Świdnickiej udaliśmy się do Kościoła św. Anny – Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Nowej Ewangelizacji, a następnie do Kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła. O historii tych miejsc, o Polakach na Kresach mówił Ks. Dziekan – Edward Jurek. Wspólne zdjęcia, otrzymane od Ks. Dziekana pamiątki, rozmowy na pewno pozostawią w pamięci trwały ślad.

Obiadem podjęła gości restauracja „Pod Jeleniem”. Po posiłku, na scenie pojawił się nasz niezastąpiony team „Sobótczańska Biesiada”. Wykonywane przez zespół piosenki, również kresowe, porwały wszystkich do wspólnego śpiewania, a także tańca. Wymieniono wzajemnie upominki, a Burmistrz – Stanisław Dobrowolski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Witold Nazimek, przekazali Merowi Rejonu Solecznickiego pisemne podziękowanie za odwiedziny.

Następnie delegacja odwiedziła Pracownię Tkactwa Artystycznego, Pani Aliny Domańskiej, gdzie można było zobaczyć młode adeptki w trakcie pracy, zapoznać się z techniką wykonywania gobelinów. Potem było Muzeum Ślężańskie, gdzie Dyrektor – Wojciech Fabisiak, oprócz udzielania informacji o obiekcie, prezentacji wystawy stałej, mówił również o bogatej historii Sobótki.

Stąd grupa udała się do Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach, gdzie dowiedziała się od ks. Ryszarda Staszaka o historii powstania i obecnej roli świątyni. Duże zainteresowanie wzbudziły informacje o remoncie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP na szczycie Ślęży.  

Poczęstunek w kawiarence Centrum Kultury Chrześcijańskiej zakończyło pobyt delegacji w Sobótce.

Pierwszym efektem wizyty delegacji polskiej z Litwy jest podpisanie przez przedstawicieli Gminy Sobótka oraz dyrektorów ŚOKSiR i Gimnazjum Gminnego w Sobótce ustaleń dotyczących wzajemnych działań w zakresie wymiany młodzieży oraz współtworzenia wydarzeń kulturalnych. Koordynatorem i pośrednikiem tych działań jest Stowarzyszenie „Odra – Niemen”.  

 

 

 

 

 

IMG_1372 IMG_1373 IMG_1375 IMG_1376 IMG_1379 IMG_1381 IMG_1383 IMG_1384 IMG_1391 IMG_1400 IMG_1406 IMG_1416 IMG_1424 IMG_1425 IMG_1426 IMG_1427 IMG_1428 IMG_1429 IMG_1430 IMG_1431 IMG_1434 IMG_1436 IMG_1454 IMG_1455 IMG_1456 IMG_1457 IMG_1458 IMG_1459 IMG_1471 IMG_1473 IMG_1474 IMG_1476 IMG_1478 IMG_1483 IMG_1505 IMG_1507 IMG_1508 IMG_1509 IMG_1510 IMG_1517 IMG_1534 IMG_1536 IMG_1547 IMG_1554 IMG_1555 IMG_1562 IMG_1563 IMG_1564 IMG_1565 IMG_1568 IMG_1580 IMG_1582 IMG_1586 IMG_1591 IMG_1592

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *