Zawiadomienie o 50 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26 września 2014r.

Sobótka, 18.09.2014r.

        BR.0002.50.2014

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

50 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26 września 2014r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Interpelacje i zapytania.
 2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 5 września 2014r.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 sierpnia do 12 września 2014r.
 4. 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020
 5. 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r.
 6. 6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka.
 7. 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świątniki.
 8. 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (szczyt Ślęży).
 9. 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego
  w obrębie Rogów Sobócki.
 10. 10. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce.
 11. 11. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 12. 12. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka.
 13. 13. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka.
 14. 14. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                      

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *