Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lipca 2013 r. o godz. 12:00

Sobótka, 05.07.2013r.

        BR.0002.35.2013

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r. poz. 594)
na wniosek Burmistrza MiG Sobótka

 

z w o ł u j ę

 

 

nadzwyczajną 35 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 9 lipca 2013r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta
i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy Sobótka w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu.
  3. Wolne wnioski i komunikaty.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektem uchwały można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.                                                                                spokojnych

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *